Preskočiť navigáciu
Príprava inštruktorov oddelenia kynológie

Príprava inštruktorov oddelenia kynológie

27.01.2015 V dňoch 12. až 16. januára 2015 sa v OVaK Vlkanová - Hronsek konala Príprava inštruktorov oddelenia kynológie. Cieľom tejto prípravy bola oblasť vedenia kurzov s dôrazom na pedagogickú a didaktickú činnosť. Vzdelávanie prebiehalo zážitkovo-interakčnou formou. Pri diskusii prednášajúci nezasahuje do obsahu diskusie, zisťuje však jej plynulosť, smerovanie a umožňuje všetkým zúčastneným rovnaké príležitosti na jej ovplyvnenie. Úroveň zaťaženosti a výdrže inštruktorov kynológie bola na vysokej úr...

Ukážky VP pre študentov stredných škôl

Ukážky VP pre študentov stredných škôl
21.01.2015 V priestoroch vojenského bunkra BS-8 v Bratislavskej Petržalke na Kopčianskej ulici sa dňa 20.1.2015 uskutočnilo podujatie pre študentov európskych stredných škôl zara...

Príslušníci Vojenskej polície si uctili pamiatku obetí leteckého nešťastia

Príslušníci Vojenskej polície si uctili pamiatku obetí leteckého nešťastia
21.01.2015 Dňa 19.1.2015 za účasti najvyšších predstaviteľov Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky si príslušníci Voje...

Preventívno bezpečnostná akcia u čakateľov prípravnej služby

Preventívno bezpečnostná akcia u čakateľov prípravnej služby
20.01.2015 V spolupráci v veliteľskými orgánmi Práporu výcviku Martin bola dňa 19.1.2015 v skorých ranných hodinách vykonaná v priestoroch roty základného výcviku preventívno bez...

Výcvikový rok 2015 už začal aj pre psovodov a služobných psov

Výcvikový rok 2015 už začal aj pre psovodov a služobných psov
12.01.2015 Výcvikový rok 2015 pre služobnú kynológiu začal kooperačným výcvikom so psovodmi ZVJS Banská Bystrica a pokračoval spoločným udržiavacím výcvikom psovodov a služobných...

Ocenenie za vykonanú prácu v prospech Vojenskej polície

Ocenenie za vykonanú prácu v prospech Vojenskej polície
31.12.2014            Ďna 30.12.2014 udelil riaditeľ Vojenskej polície plukovník Ing. Milan HAMAR, PhD. Ďakovný list nrtm.Ing.Ľubomírovi BOBÁKOVI ...

Ocenenie riaditeľa Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Ocenenie riaditeľa Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality
30.12.2014 Dňa 30.12.2014 odovzdal riaditeľ Vojenskej polície plk. Ing. Milan HAMAR PhD. ďakovný list za významný podiel na spolupráci s Vojenskou políciou riaditeľovi Úradu pre ...

Výročná konferencia hlavných predstaviteľov medzinárodného práporu vojenskej polície NATO MNMPBn

Výročná konferencia hlavných predstaviteľov medzinárodného práporu vojenskej polície NATO MNMPBn
29.12.2014 V termíne od 1. do 5. decembra 2014 sa v poľskom Krakove uskutočnila výročná konferencia hlavných predstaviteľov medzinárodného práporu vojenskej polície NATO MNMPBn. ...

Pracovné stretnutie NATO Vojenských Polícií k problematike Lessons Learned

Pracovné stretnutie NATO Vojenských Polícií k problematike Lessons Learned
29.12.2014 V termíne od 9. do 12. decembra 2014 sa v poľskom Bydgoszczi konalo prvé pracovné stretnutie NATO Vojenských Polícií k problematike Lessons Lerned. Tohto pracovného st...

Skočiť na menu
Share