Preskočiť navigáciu
Prezentácia donucovacieho prostriedku LAPAJ

Prezentácia donucovacieho prostriedku LAPAJ

19.12.2014 Dňa 17.12.2014 sa v Trenčíne v priestoroch Vojenskej polície uskutočnila prezentácia donucovacieho prostriedku LAPAJ, ktorý vyrába slovenská firma Pelta s.r.o.. Uvedenej prezentácie sa zúčastnili príslušníci OoaPČ Trenčín, OPV Prešov a Bratislava a OvaK Vlkanová. Účastníci prezentácie si po vykonaní teoretickej časti mohli v praktickej časti vyskúšať jeho použitie.

Slávnostná Vojenská rada riaditeľa Vojenskej polície

Slávnostná Vojenská rada riaditeľa Vojenskej polície
19.12.2014 Dňa 18.12.2014 v súlade s ročným plánom činností Vojenskej polície na rok 2014 sa v priestoroch odboru podpory policajného výkonu Trenčín uskutočnila Vojenská rada ria...

Výcvik odstreľovačov

Výcvik odstreľovačov
19.12.2014 V dňoch 1. až 12. decembra 2014 sa uskutočnil v priestoroch Centra výcviku Lešť kurz odstreľovačov vojenskej polície. Cieľom kurzu bolo pripraviť a zdokonaliť odstreľo...

Udelenie medailí príslušníkom Vojenskej polície

Udelenie medailí príslušníkom Vojenskej polície
18.12.2014 Ďna 18.12.2014 udelil riaditeľ Vojenskej polície plukovník Ing. Milan HAMAR, PhD. medailu Vojenskej polície ako ocenenie za dlhoročnú prácu v prospech Vojenskej políci...

Zabezpečenie pracovného rokovania štátnych tajomníkov V4 – Senior Body

Zabezpečenie pracovného rokovania štátnych tajomníkov V4 – Senior Body
17.12.2014 V Bratislave sa 15. decembra 2014 uskutočnilo pracovné rokovanie štátnych tajomníkov V4 – Senior Body. Na policajnom zabezpečení akcie sa podieľali príslušníci Oddelen...

7.ročník benefičného stolnotenisového turnaja o Putovný pohár primátora mesta Topoľčany

7.ročník benefičného stolnotenisového turnaja o Putovný pohár primátora mesta Topoľčany
16.12.2014 Dňa 12.12.2014 sa príslušníci Oddelenia policajného výkonu Topoľčany zúčastnili v poradí už 7.ročníka benefičného stolnotenisového turnaja zmiešaných družstiev bezpečn...

Frekventanti AOS navštívili Odbor výcviku a kynológie

Frekventanti AOS navštívili Odbor výcviku a kynológie
12.12.2014 Dňa 10.12.2014 navštívilo päťdesiat frekventantov dôstojníckeho kurzu AOS Liptovský Mikuláš Odbor výcviku a kynológie Vojenskej polície Vlkanová – Hronsek, aby sa oboz...

Odborné zhromaždenie kynológov

Odborné zhromaždenie kynológov
10.12.2014 Kynológovia odborov VP a útvarov OSSR sa stretli v dňoch 3.-5.12.2014 v priestoroch Oddelenia kynológie Odboru výcviku a kynológie Vlkanová-Hronsek na Odbornom zhromaž...

Ocenenie príslušníkov PZ SR

Ocenenie príslušníkov PZ SR
10.12.2014  Ďna 10.12.2014 udelil riaditeľ Vojenskej polície plukovník Ing. Milan HAMAR, PhD. medailu Vojenskej polície III. stupňa (Bronz) za významný podiel na spolupráci s Voj...

Skočiť na menu
Share