Preskočiť navigáciu
Prevencia kriminality

Prevencia kriminality

17.04.2014 Odborné zhromaždenie pracovníkov poverených prevenciou kriminality na veliteľstvách, útvaroch a zariadeniach Ozbrojených síl SR sa uskutočnilo dňa 16. apríla 2014 v Posádkovom klube v Trenčíne. Na zamestnaní sa zúčastnilo 44 príslušníkov veliteľstiev síl, útvarov OS SR a Vojenskej polície. Predmetom odborného zhromaždenia bolo vyhodnotenie trestnej činnosti v rezorte obrany, správa o stave plnenia úloh prevencie kriminality v rezorte obrany, poriadková, dopravno-bezpečnostná situácia a ochra...

Výcvik vojenských hasičov

Výcvik vojenských hasičov
17.04.2014 V termíne 10.-11.4.2014 a 14.-15.4.2014 sa v Centre výcviku a kynológie Vlkanová - Hronsek uskutočnil Opakovací výcvik - vodičov s právom prednostnej jazdy. Výcvik abs...

Zabezpečenie návštevy českého ministra obrany

Zabezpečenie návštevy českého ministra obrany
14.04.2014 Dňa 11.4.2014 sa príslušníci Vojenskej polície zúčastnili policajného zabezpečenia prvej oficiálnej návštevy ministra obrany Českej republiky p. Martina STROPNICKÉHO p...

Výcvik vodičov s právom prednostnej jazdy

Výcvik vodičov s právom prednostnej jazdy
11.04.2014 V dňoch 8. - 9. apríla 2014 sa v priestoroch Útvaru Vojenskej polície Prešov konal opakovací výcvik vodičov s právom prednostnej jazdy, ktorého sa zúčastnilo 12 príslu...

Výcvik na Aligatoroch

Výcvik na Aligatoroch
08.04.2014 V termíne 31.3. – 4.4.2014 sa v Centre výcviku a kynológie Vojenskej polície Vlkanová – Hronsek konal Výcvik vodičov vozidiel Aligator, na ktorý nastúpili 10 príslušní...

Ocenenie príslušníka Vojenskej polície v operácii ISAF

Ocenenie príslušníka Vojenskej polície v operácii ISAF
08.04.2014 Nrtm. Ondrej BIHARI, príslušník Vojenskej polície - psovod, bol dňa 31.3.2014 ocenený na Regional Command South U.S. generálom REINYM za príkladné plnenie úloh vojensk...

Vojenský policajti cvičili ochranu a sprevádzanie určených osôb

Vojenský policajti cvičili ochranu a sprevádzanie určených osôb
04.04.2014 V termíne 3.3. – 21.3.2014 sa v Centre výcviku a kynológie Vojenskej polície (CVaK VP) Vlkanová-Hronsek uskutočnil odborný kurz - osobná ochrana, ktorého sa zúčastnilo...

Odborná príprava Útvaru Vojenskej polície Topoľčany

Odborná príprava Útvaru Vojenskej polície Topoľčany
02.04.2014 Útvar Vojenskej polície Topoľčany vykonal v rámci veliteľsko-odbornej a streleckej prípravy ostré streľby z pištole vz.75 D COMPACT. Ďalší deň pod vedením inštruktora ...

Policajné zabezpečenie delegácie Spojených štátov amerických

Policajné zabezpečenie  delegácie Spojených štátov amerických
01.04.2014 V dňoch 27.3.-31.3.2014 príslušníci Útvaru Vojenskej polície Banská Bystrica vykonali policajné zabezpečenie delegácie Spojených štátov amerických. Príslušníci Skupiny...

Skočiť na menu
Share