Preskocit navigáciu
Príslušník VP a jeho činnosť v RS Afganistan

Príslušník VP a jeho činnosť v RS Afganistan

30.11.2015 V operácií Result Support (RS) v priestoroch základne HKIA v Kábule, pôsobí jeden príslušník Vojenskej polície v dôstojníckej hodnosti, ktorý poskytuje policajnú podporu pre vyslaných príslušníkov OS SR. Hlavnými úlohami Vojenskej polície v tejto operácií sú predovšetkým policajná podpora pre jednotku SOAT, dohľad nad dodržiavaním SOP a interných predpisov a nariadení, dohľad nad bezpečnosťou premávky vozidiel, prevencia kriminality, ochrana materiálu, ochrana a sprevádzanie VIP a poradný o...

Odborné zhromaždenie príslušníkov OPČ Odboru operácií a policajných činností VP

Odborné zhromaždenie príslušníkov OPČ Odboru operácií a policajných činností VP
27.11.2015 V súlade s Plánom činností Vojenskej polície na rok 2015 zorganizoval vedúci oddelenia policajných činností pplk. Marián KUDLÁČ v dňoch 24.-25. novembra 2015 odborné...

Účasť príslušníkov Vojenskej polície na súťaži FotoAtak 2015

Účasť príslušníkov Vojenskej polície na súťaži FotoAtak 2015
26.11.2015 Dňa 25.11.2015 sa v priestoroch Personálneho úradu OS SR v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie výsledkov celorezortných súťažných prehliadok FotoAt...

Cvičenie Common Challenge 2015

Cvičenie Common Challenge 2015
26.11.2015  V dňoch 13.-20. novembra 2015 sa traja príslušníci Odboru policajného výkonu Prešov mjr. Jozef KAŠČÁK, npor. Vladimír TELESNICKÝ a nrtm. Marián LENČÉŠ zúčastnili záve...

Výmena skúseností na odbornom seminári Finančného riaditeľstva SR

Výmena skúseností na odbornom seminári Finančného riaditeľstva SR
25.11.2015 Na základe pozvania Generálneho riaditeľa daňovej a colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR a kpt. Ing. Milana DIBALU, vedúceho oddelenia služobnej kynológie sa v dňo...

Výber najlepšieho poddôstojníka Vojenskej polície za výcvikový rok 2015

Výber najlepšieho poddôstojníka Vojenskej polície za výcvikový rok 2015
24.11.2015 Dňa 24.novembra 2015 v Trenčíne sa uskutočnil v poradí piaty výber najlepšieho poddôstojníka Vojenskej polície za výcvikový rok. Výber sa uskutočnil na základe Metodic...

Zabezpečenie protokolárnych návštev

Zabezpečenie protokolárnych návštev
20.11.2015 Príslušníci oddelenia ochrany osôb a sprevádzania Vojenskej polície v spolupráci s oddelením krízového manažmentu Topoľčany, oddelením policajného výkonu Nitra a Brati...

Ocenenie za spoluprácu s Vojenskou políciou

Ocenenie za spoluprácu s Vojenskou políciou
10.11.2015 Dňa 10.11.2015 udelil riaditeľ Vojenskej polície plukovník Ing. Milan HAMAR, PhD. medailu Vojenskej polície III. stupňa (Bronz) za významný podiel na spolupráci s Voje...

Pietny akt kladenia vencov

Pietny akt kladenia vencov
10.11.2015 Pri príležitosti 97. výročia ukončenia 1. svetovej vojny sa konal pietny akt kladenia vencov na cintoríne vojakov z prvej svetovej vojny v Trenčíne – Zábraní, ktorého ...

Skočiť na menu
Share