Preskocit navigáciu

Tlačové správy


Udelenie medaile za mierovú službu v operácii UNFICYP príslušníkom Vojenskej polície

Udelenie medaile za mierovú službu v operácii UNFICYP príslušníkom Vojenskej polície
20.01.2016 Na Cypre od septembrovej rotácie personálu ubehlo ďalšie obdobie, kedy vzniká vojakom slúžiacim v prospech organizácie Spojených národov (ďalej len „UN“) b...

Odborná príprava vojenských policajtov

Odborná príprava vojenských policajtov
20.01.2016 Dňa 20. januára 2016 sa tak ako každý rok príslušníci odboru operácií a policajných činností a odboru podpory policajného výkonu VP zdokonaľovali v odbornej príprave. ...

Začiatok výcvikového roku 2016 v znamení dohody o spolupráci

Začiatok výcvikového roku 2016 v znamení dohody o spolupráci
15.01.2016 Na podnet vedúceho oddelenia kynológie odboru výcviku a kynológie Vlkanová – Hronsek kpt. Ing. Petra Šoltésa sa uskutočnilo dňa 14.1.2016 v priestoroch kancelári...

Ocenenie za vykonanú prácu v prospech Vojenskej polície pri príležitosti ukončenia služobného pomeru

Ocenenie za vykonanú prácu v prospech Vojenskej polície pri príležitosti ukončenia služobného pomeru
30.12.2015 Ďna 30.12.2014 udelil riaditeľ Vojenskej polície plukovník Ing. Milan HAMAR, PhD. medailu II. stupňa Vojenskej polície a ďakovný list kpt.Ing.Stanislavovi MEZEŠO...

Vianočné telefonické prianie príslušníkom Vojenskej polície v misiách

Vianočné telefonické prianie príslušníkom Vojenskej polície v misiách
22.12.2015 Riaditeľ Vojenskej polície plukovník Ing. Milan HAMAR PhD. sa telefonicky spojil s príslušníkmi Vojenskej polície, ktorí plnia úlohy v medzinárodných misiách RS Afgani...

Vojenská polícia má schválenú plánovaciu dokumentáciu na rok 2016

Vojenská polícia má schválenú plánovaciu dokumentáciu na rok 2016
18.12.2015 Dňa 18. decembra 2015 riaditeľ Vojenskej polície plukovník Ing. Milan HAMAR, PhD. schválil Plán činností Vojenskej polície na rok 2016 za prítomnosti hlavných funkcion...

Príslušník Vojenskej polície uvedený do Siene slávy

Príslušník Vojenskej polície uvedený do Siene slávy
16.12.2015 Dňa 16. decembra 2015 minister obrany Martin Glváč v divadle Nová Scéna v Bratislave uviedol do Siene slávy ďalších novodobých veteránov. Každoročne sa do nej dostanú ...

Som schopný (seba)obrany?

Som schopný (seba)obrany?
15.12.2015 V dňoch 7. – 11. decembra 2015 v priestoroch Odboru výcviku a kynológie Vlkanová- Hronsek sa organizovala príprava príslušníkov vojenskej polície v oblasti sebao...

Rýchly a nerušený presun techniky

Rýchly a nerušený presun techniky
11.12.2015 Príslušníci oddelenia policajného výkonu Martin sa v piatok 11. novembra 2015 podieľali na zabezpečení presun bojových vozidiel pechoty mechanizovaného práporu počas n...

Ukončenie odborných kynologických kurzov vo výcvikovom roku 2015

Ukončenie odborných kynologických kurzov vo výcvikovom roku 2015
11.12.2015 Príslušník OPV Bratislava rtm. Marek BAČA so služobným psom KASOM ev. č. 091 101 úspešným absolvovaním Základného kurzu psovodov a psov so špeciálnym využitím na detek...

Poďakovanie za spoluprácu

Poďakovanie za spoluprácu
10.12.2015 Riaditeľ Vojenskej polície plk. Ing. Milan HAMAR, PhD. v stredu 9. decembra 2015 udelil riaditeľovi Centra výcviku Lešť MO SR Ing. Jánovi RAUSOVI a jeho zástupcovi Ing...

Vojenská rada riaditeľa VP za účasti biskupa - ordinára F. RÁBEKA

Vojenská rada riaditeľa VP za účasti biskupa - ordinára F. RÁBEKA
09.12.2015 V súlade s ročným plánom činností na rok 2015 sa v stredu 9. decembra 2015 v priestoroch Odboru podpory policajného výkonu VP Trenčín uskutočnila Vojenská rada riadite...

Riaditeľ ocenil spoluprácu

Riaditeľ ocenil spoluprácu
02.12.2015 2. decembra 2015 riaditeľ Vojenskej polície plukovník Ing. Milan HAMAR, PhD. udelil veliteľovi 2. mechanizovanej brigády Pozemných síl OS SR brigádnemu generálovi Mart...

Účasť v kurze poddôstojníkov v Akadémii štábnych poddôstojníkov Námornej pechoty USA

Účasť v kurze poddôstojníkov v Akadémii štábnych poddôstojníkov Námornej pechoty USA
01.12.2015 V rámci programu IMET sa príslušníci Odboru policajného výkonu Prešov rtm. Vladimír JENDRUŠ, rtm. Jaroslav SOBEK a rtn. Matúš ČERVEŇÁK zúčastnili Vyššieho odborného ku...

Slovák vo velení MNMPBAT

Slovák vo velení MNMPBAT
01.12.2015 V dňoch 16.-26. novembra 2015 sa v Poľsku, v priestoroch Centra simulačných technológií Národnej Akadémie Obrany vo Varšave uskutočnilo medzinárodné kombinované cvičen...

Príslušník VP a jeho činnosť v RS Afganistan

Príslušník VP a jeho činnosť v RS Afganistan
30.11.2015 V operácií Result Support (RS) v priestoroch základne HKIA v Kábule, pôsobí jeden príslušník Vojenskej polície v dôstojníckej hodnosti, ktorý poskytuje policajnú podpo...

Odborné zhromaždenie príslušníkov OPČ Odboru operácií a policajných činností VP

Odborné zhromaždenie príslušníkov OPČ Odboru operácií a policajných činností VP
27.11.2015 V súlade s Plánom činností Vojenskej polície na rok 2015 zorganizoval vedúci oddelenia policajných činností pplk. Marián KUDLÁČ v dňoch 24.-25. novembra 2015 odborné...

Účasť príslušníkov Vojenskej polície na súťaži FotoAtak 2015

Účasť príslušníkov Vojenskej polície na súťaži FotoAtak 2015
26.11.2015 Dňa 25.11.2015 sa v priestoroch Personálneho úradu OS SR v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie výsledkov celorezortných súťažných prehliadok FotoAt...

Cvičenie Common Challenge 2015

Cvičenie Common Challenge 2015
26.11.2015  V dňoch 13.-20. novembra 2015 sa traja príslušníci Odboru policajného výkonu Prešov mjr. Jozef KAŠČÁK, npor. Vladimír TELESNICKÝ a nrtm. Marián LENČÉŠ zúčastnili...

Výmena skúseností na odbornom seminári Finančného riaditeľstva SR

Výmena skúseností na odbornom seminári Finančného riaditeľstva SR
25.11.2015 Na základe pozvania Generálneho riaditeľa daňovej a colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR a kpt. Ing. Milana DIBALU, vedúceho oddelenia služobnej kynológie sa v dňo...

 
<< 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

Skočiť na menu
Share