Preskocit navigáciu

Tlačové správy


Poďakovanie za spoluprácu

Poďakovanie za spoluprácu
10.12.2015 Riaditeľ Vojenskej polície plk. Ing. Milan HAMAR, PhD. v stredu 9. decembra 2015 udelil riaditeľovi Centra výcviku Lešť MO SR Ing. Jánovi RAUSOVI a jeho zástupcovi Ing...

Vojenská rada riaditeľa VP za účasti biskupa - ordinára F. RÁBEKA

Vojenská rada riaditeľa VP za účasti biskupa - ordinára F. RÁBEKA
09.12.2015 V súlade s ročným plánom činností na rok 2015 sa v stredu 9. decembra 2015 v priestoroch Odboru podpory policajného výkonu VP Trenčín uskutočnila Vojenská rada riadite...

Riaditeľ ocenil spoluprácu

Riaditeľ ocenil spoluprácu
02.12.2015 2. decembra 2015 riaditeľ Vojenskej polície plukovník Ing. Milan HAMAR, PhD. udelil veliteľovi 2. mechanizovanej brigády Pozemných síl OS SR brigádnemu generálovi Mart...

Účasť v kurze poddôstojníkov v Akadémii štábnych poddôstojníkov Námornej pechoty USA

Účasť v kurze poddôstojníkov v Akadémii štábnych poddôstojníkov Námornej pechoty USA
01.12.2015 V rámci programu IMET sa príslušníci Odboru policajného výkonu Prešov rtm. Vladimír JENDRUŠ, rtm. Jaroslav SOBEK a rtn. Matúš ČERVEŇÁK zúčastnili Vyššieho odborného ku...

Slovák vo velení MNMPBAT

Slovák vo velení MNMPBAT
01.12.2015 V dňoch 16.-26. novembra 2015 sa v Poľsku, v priestoroch Centra simulačných technológií Národnej Akadémie Obrany vo Varšave uskutočnilo medzinárodné kombinované cvičen...

Príslušník VP a jeho činnosť v RS Afganistan

Príslušník VP a jeho činnosť v RS Afganistan
30.11.2015 V operácií Result Support (RS) v priestoroch základne HKIA v Kábule, pôsobí jeden príslušník Vojenskej polície v dôstojníckej hodnosti, ktorý poskytuje policajnú podpo...

Odborné zhromaždenie príslušníkov OPČ Odboru operácií a policajných činností VP

Odborné zhromaždenie príslušníkov OPČ Odboru operácií a policajných činností VP
27.11.2015 V súlade s Plánom činností Vojenskej polície na rok 2015 zorganizoval vedúci oddelenia policajných činností pplk. Marián KUDLÁČ v dňoch 24.-25. novembra 2015 odborné...

Účasť príslušníkov Vojenskej polície na súťaži FotoAtak 2015

Účasť príslušníkov Vojenskej polície na súťaži FotoAtak 2015
26.11.2015 Dňa 25.11.2015 sa v priestoroch Personálneho úradu OS SR v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie výsledkov celorezortných súťažných prehliadok FotoAt...

Cvičenie Common Challenge 2015

Cvičenie Common Challenge 2015
26.11.2015  V dňoch 13.-20. novembra 2015 sa traja príslušníci Odboru policajného výkonu Prešov mjr. Jozef KAŠČÁK, npor. Vladimír TELESNICKÝ a nrtm. Marián LENČÉŠ zúčastnili...

Výmena skúseností na odbornom seminári Finančného riaditeľstva SR

Výmena skúseností na odbornom seminári Finančného riaditeľstva SR
25.11.2015 Na základe pozvania Generálneho riaditeľa daňovej a colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR a kpt. Ing. Milana DIBALU, vedúceho oddelenia služobnej kynológie sa v dňo...

Výber najlepšieho poddôstojníka Vojenskej polície za výcvikový rok 2015

Výber najlepšieho poddôstojníka Vojenskej polície za výcvikový rok 2015
24.11.2015 Dňa 24.novembra 2015 v Trenčíne sa uskutočnil v poradí piaty výber najlepšieho poddôstojníka Vojenskej polície za výcvikový rok. Výber sa uskutočnil na základe Metodic...

Zabezpečenie protokolárnych návštev

Zabezpečenie protokolárnych návštev
20.11.2015 Príslušníci oddelenia ochrany osôb a sprevádzania Vojenskej polície v spolupráci s oddelením krízového manažmentu Topoľčany, oddelením policajného výkonu Nitra a Brati...

Ocenenie za spoluprácu s Vojenskou políciou

Ocenenie za spoluprácu s Vojenskou políciou
10.11.2015 Dňa 10.11.2015 udelil riaditeľ Vojenskej polície plukovník Ing. Milan HAMAR, PhD. medailu Vojenskej polície III. stupňa (Bronz) za významný podiel na spolupráci s Voje...

Pietny akt kladenia vencov

Pietny akt kladenia vencov
10.11.2015 Pri príležitosti 97. výročia ukončenia 1. svetovej vojny sa konal pietny akt kladenia vencov na cintoríne vojakov z prvej svetovej vojny v Trenčíne – Zábraní, kt...

Ocenenie za spoluprácu s Vojenskou políciou

Ocenenie za spoluprácu s Vojenskou políciou
06.11.2015 Dňa 6.11.2015 udelil riaditeľ Vojenskej polície plukovník Ing. Milan HAMAR, PhD. medailu Vojenskej polície III. stupňa (Bronz) za významný podiel na spolupráci s Vojen...

Udelenie ďakovného listu Vedúcemu oddelenia vyšetrovania

Udelenie ďakovného listu Vedúcemu oddelenia vyšetrovania
06.11.2015 Dňa 6.11.2015 udelil riaditeľ Vojenskej polície plukovník Ing. Milan HAMAR, PhD. ďakovný list Vedúcemu oddelenia vyšetrovania mjr. Mgr. Milanovi Cerovskému za jeho pôs...

Súčinnostné cvičenie JUH

Súčinnostné cvičenie JUH
03.11.2015 Dňa 29.10.2015 bolo vykonané súčinnostné cvičenie JUH, kde boli vyčlenené sily a prostriedky OS SR vrátane Vojenskej polície. Úlohou cvičenia bolo zabezpečiť spoločné ...

Ocenenie príslušníka OS SR

Ocenenie príslušníka OS SR
02.11.2015 Dňa 2.11.2015 udelil riaditeľ Vojenskej polície plukovník Ing. Milan HAMAR, PhD. medailu Vojenskej polície III. stupňa (Bronz) za významný podiel na spolupráci s Vojen...

Odborná príprava kriminalistických technikov

Odborná príprava kriminalistických technikov
30.10.2015 V dňoch 27.10. až 28.10.2015 bola v priestoroch Odboru výcviku a kynológie Vlkanová – Hronsek vykonaná odborná príprava kriminalistických technikov oddelenia vyš...

Odborné zhromaždenie zamerané na súčasné témy v oblasti migrácie, činnosti príslušníkov Úradu hr...

Odborné zhromaždenie  zamerané na súčasné témy v oblasti migrácie, činnosti príslušníkov Úradu hraničnej a cudzineckej polície a činnosti Migračného úradu
30.10.2015 Dňa 27.10.2015 organizovalo oddelenie policajných činností Vojenskej polície odborné zhromaždenie v Posádkovom klube Trenčín zamerané na súčasné témy v oblasti migráci...

 
<< 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >>

Skočiť na menu
Share